DE TWA DOARPENGriep en pneumokokken vaccinatie 2021 Huisartsenpraktijk Meerdink

Geplaatst op: 27-09-2021


Op 22 november 2021 zullen wij dit jaar de jaarlijkse griepvaccinatie gaan uitvoeren voor alle Hart-, Long-, Diabetes- en Nier-patiënten en mensen met een verminderde weerstand. Alsmede aan alle 60-plussers. (Helaas worden de vaccins dit jaar laat aan ons verstrekt)
 
Gelijktijdig zullen alle mensen van de geboortejaren 1948 t/m 1952 worden uitgenodigd voor een pneumokokkenvaccinatie. Dit is een vaccinatie tegen een longbacterie waar met name ouderen ernstig ziek van kunnen worden. (Vorig jaar zijn de geboortejaren 1941 t/m 1947 reeds opgeroepen; omdat deze vaccinatie minder effectief is bij mensen boven de 80 jaar wordt deze leeftijdsgroep niet opgeroepen.)
 
Ook dit jaar is de organisatie van de griepprik ingewikkelder dan voorheen vanwege het corona virusDaarom zullen we de vaccinaties net als vorig jaar weer in het Dielshûs te Wommels uitvoeren. De bewoners van Nij Stapert en de bewoners van de Skeakel en de Bining zullen wij als het mogelijk is in de Multifunctionele ruimte van Nij Stapert vaccineren, en anders op hun kamer.
 
Vanaf 23 oktober ontvangt u een brief met een uitnodiging voor de griepprik en indien van toepassing ook voor de pneumokokkenprik. In deze brief staat in welk tijdslot en op welke locatie u de prik(ken) mag komen halen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen wij van dit schema afwijken!
Neem de brief of beide brieven mee naar de afspraak in verband met de barcode!
 
 
Om de vaccinatie veilig te laten verlopen vragen wij u onderstaande richtlijnen na te leven:
 
Kom a.u.b. op 22 november op de locatie en in het tijdslot zoals in de brief vermeld.
(Voor mensen die echt niet kunnen op de 22e komen er nog inhaaldata.)
Wij verzoeken u bij binnenkomst een mondkapje te dragen om de onderlinge besmettingskans te minimaliseren.
Volg de richtlijnen van de gastvrouw of gastheer, volg de looproutes en houd 1,5 meter afstand.
 
U krijgt de griepprik in uw rechter bovenarm of als dat niet kan of mag in uw rechter bovenbil.
De pneumokokkenprik zetten wij links. Wilt u daar met uw kleding rekening mee houden?
 
Met vriendelijke groet,
Huisartsenpraktijk Meerdink

 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA