DE TWA DOARPENContact


Lollum-Waaksens.nl

contact@lollum-waaksens.nl


Disclaimer
Berichten voor plaatsing op deze website mogen niet in strijd zijn met enige wet, inbreuk maken op de rechten van derden (waaronder intellectuele eigendomsrechten, privacy- en portretrechten) of anderszins onrechtmatig zijn jegens derden. Ook mogen deze berichten niet kwetsend of discriminerend zijn, in strijd met de openbare orde of goede zeden zijn, niet aanzetten tot geweld of het plegen van strafbare feiten, geen pornografisch materiaal bevatten. De webredactie behoudt zich het recht voor om berichten in te korten, aan te passen, en te weigeren indien deze in strijd zijn met voorgaande.

 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA