DE TWA DOARPENDorpsbelang

Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens
Bestuur:

Marijke Andringa - Voorzitter
Durk Houtsma - Vice-voorzitter
IJttje Politiek - Secretaris (It Fabryk 1, 8823 SZ LOLLUM)
Matzen Postma - Penningmeester
Gerbrand Kruijver - Lid
Tjalko Bouma - Lid
Holger Bakker - Lid
E-mail: dorpsbelang@lollum-waaksens.nlMEDEDELINGEN
 
Melden van klein leed
Is er in uw straat een lantaarnpaal die het niet doet, is er een gat in de weg of een losse stoeptegel etc. dan kunt u dit zelf melden bij de gemeente. Dit kan via www.sudwestfryslan.nl of via tel. (0515) 48 90 00.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA