DE TWA DOARPENDorpsbelang

Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens
Bestuur:

Jan van der Kuur - Voorzitter
IJttje Politiek - Secretaris (It Fabryk 1, 8823 SZ LOLLUM)
Sijas Akkerman - Penningmeester
Hessel Haagsma - Lid
Feikje Hendriks - Lid
Matzen Postma - Lid
Durk Houtsma - Lid
E-mail: dorpsbelang@lollum-waaksens.nlMEDEDELINGEN
Aan alle inwoners van Lollum en Waaksens,

De Algemene Ledenvergadering van de onderstaande verenigingen/commissies
wordt gehouden op woensdag 10 april 2019 in dorpshuis De Nije Haven, aanvang 19:45 uur.
 
Vereniging van Dorpsbelang Lollum-Waaksens
IJsvereniging Sietse de Vries
Uitvaartvereniging Lollum
Dorpsactiviteiten
Stichting Dorpshuis De Nije Haven

Onderstaand informeren wij u graag waar we op dit moment aan werken om de leefomgeving in Lollum en Waaksens te verbeteren.
 
Onderhoud rond plantsoen
De laatste jaren werd het tuinonderhoud rondom het plantsoen in samenwerking met cbs De Gielguorde verzorgd. Daarbij hielpen ook een aantal andere dorpsbewoners. Klaas Hendriks coördineerde dit in samenwerking met de directeur van de school. Nu de school haar deuren heeft gesloten heeft Dorpsbelang zich bezonnen op het vervolg hiervan.
Omdat op het plantsoen ook een monument van de Tweede Wereldoorlog staat en dit een belangrijke historie heeft en dit door moet worden gegeven aan de toekomst, vindt Dorpsbelang het belangrijk dat het tuinonderhoud ook in de komende jaren door de jeugd wordt gedaan. In het voorjaar zullen wij hiervoor alle jeugd in Lollum en Waaksens aanschrijven. We kunnen het natuurlijk niet als verplichting opleggen, maar rekenen op de steun van de ouders om met z’n allen er voor te zorgen dat het plantsoen en het monument er tip-top bijstaan. Dat zijn we verplicht aan de gevallenen in de oorlog.
 
Terugkoppeling vanuit de Gemeente Súdwest-Fryslân
Naar aanleiding van de zaken die zijn besproken tijdens de algemene ledenvergadering informeren wij u graag over een stand van zaken die wij van de Gemeente Súdwest-Fryslân hebben ontvangen.
 
Groenonderhoud: we hebben aangegeven dat het groenonderhoud in Lollum onder de maat is. Dit hebben we ondersteund met fotomateriaal. In maand november is er een schouw door het dorp, waarbij we samen met de Gemeente de ‘pijnpunten’ zullen benoemen. Indien u nog specifieke zaken heeft rond groenonderhoud, dan kunt u dit nog mailen naar: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
 
Verkeer en kapotte trottoirs Noordereind: Voor zover bij de Gemeente bekend is zijn er geen meldingen gedaan rond het kapotrijden van trottoirs. Wel begrijpen zij dat dit aan de orde kan zijn door groot (landbouw- of vracht)verkeer in combinatie met een smalle weg. Verbreding van de weg om kapotgereden trottoirs te voorkomen is gezien de situatie niet mogelijk. Dit zal dus geaccepteerd moeten worden. Indien u kapotte trottoirs waarneemt, dan kan dit gemeld worden bij Klein Leed (zie hieronder).
 
Verkeer Elshoutbuurt: Er zijn meldingen bekend. Dit wordt door de Gemeente opgepakt. Het streven is om dit in 2018 aan te pakken. Dit hangt nog wel af van budget en prioritering. Dorpsbelang houdt hier een vinger aan de pols!
 
Sluipverkeer: Dit is een bekend probleem. Het instellen van een adviesroute of wieldrukbeperking zijn, volgens de Gemeente, geen effectieve maatregelen. Dit valt en staat namelijk met handhaving en die mogelijkheid is er niet. De Gemeente stelt dat de verkeersintensiteit meevalt. Ze gebruiken hiervoor getallen voor de Hizzaarderlaan en de Bayemerleane. Dorpsbelang is echter meer geïnteresseerd in tellingen van de Berghuizerweg en Waaxenserweg. Die vraag staat opnieuw uit bij de Gemeente.
 
Melden van klein leed
Is er in uw straat een lantaarnpaal die het niet doet, is er een gat in de weg of een losse stoeptegel etc. dan kunt u dit zelf melden bij de gemeente. Voor Lollum kan dit via www.sudwestfryslan.nl of via tel. (0515) 48 90 00. Voor Waaksens kan dit via www.littenseradiel.nl of via tel. (0515) 33 23 85
 
Mocht u vragen hebben over de informatie in dit bericht dan kunt u contact opnemen met een van de bestuursleden van Dorpsbelang, ook kunt u een mail sturen naar: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur Vereniging voor Dorpsbelang te Lollum-Waaksens

 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2020 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA