DE TWA DOARPENDorpskrant

Met ingang van 27 oktober 2018 verschijnen de stukjes van Knilles Rusticus op het prikbord van deze website. Nu geplaatst op het prikbord nieuwe aflevering 1 - 2023.

december 2017 (dit is helaas de laatste dorpskrant)


oktober 2017


juli 2017


april 2017


februari 2017


december 2016


oktober 2016


juli 2016


april 2016


februari 2016


Dorpskrant "De Twa Doarpen"
Redactie:

Durkje de Jong
Linda Postma
Sijke Hendriks
Pietsje Sieperda - Financiën en advertenties
John van den Berg - Opmaak
E-mail: twadoarpen@hotmail.com
Bank: NL15RABO0372061036

Opgave advertenties: Pietsje Sieperda via e-mail pietsjesieperda@hotmail.com
Tarieven: € 14,00 per keer hele pagina, € 7,00 per keer halve pagina.
De Twa Doarpen verschijnt 5 maal per jaar, ook digitaal op deze website.

Uiterste inleverdatum berichten, foto's en advertenties:
nr.169  14 juni - verschijnt begin juli
nr.170  13 september - verschijnt begin oktober
nr.171 15 november - verschijnt begin december
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA