DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
 

Door de Corona pandemie zijn voor kerkbezoek extra maatregelen van toepassing. 
Voor meer informatie zie website:
 www.tsjerkelollumwaaksens.nl

3 okt. 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. H. de Waal, Nijland

10 okt. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. M. Veen, Franeker

17 okt. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
Doopdienst
ds. R. Voogd, Oudega

24 okt. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. S. v.d. Meer, Leeuwarden

31 okt. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. R. Meeuwsen, Franeker

3 nov. 19:30 uur. Thomaskerk, Waaksens
Dankdienst voor gewas en arbeid
ds. R. Voogd, Oudega

7 nov. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. L. Muilwijk-Huis, Workum
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2021 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA