DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten

3 november 09:30. Hubertuskerk, Lollum
Viering Heilig Avondmaal
ds. M. Ariesen, Bolsward

6 november 19:30. Hubertuskerk, Lollum
Dankstond voor gewas en arbeid
dhr. H. Giliam, Pinjum

10 november 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. P. Wattèl, Witmarsum

17 november 09:30 uur. Thomaskerk, Waaksens
ds. L. Muilwijk-Huis, St. Annaparochie

24 november 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
Laatste zondag van het kerkelijk jaar
dr. L.H. Westra, Lollum

1 december 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
1ste Adventszondag / Kindernevendienst
dr. L.H. Westra, Lollum

1 december 10:00 uur. Vrije Evangelische Gemeente, Noord 41, Franeker
Aangepaste dienst
ds. van Houten 
m.m.v. Kinderkoor
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2019 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA