DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdienst: 
18 oktoberr, 09:30 uur. Hubertuskerk Lollum
ds. R. Voogd
Kindernevendienst

Voor het bijwonen van deze dienst moet men zich aanmelden en er gelden speciale regels i.v.m. Corona. Voor informatie zie website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2020 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA