DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten: 

10 januari 09:30 uur. Hubetuskerk, Lollum
ds. R. Voogd
online dienst te volgen

17 januari  Geen dienst

24 januari 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. L. Muilwijk-Huis, St Annaparochie
online dienst te volgen

31 januari 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. G. Wessels, Stiens
online dienst te volgen 


Door de Corona pandemie zijn er extra maatregelen van toepassing. 
Voor meer informatie zie website:
 www.tsjerkelollumwaaksens.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2021 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA