DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten

14 juli 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
dhr. H. Giliam, Pinjum

21 juli 09:30 uur. Thomaskerk, Waaksens
ds. R. Voogd

28 juli 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
dhr. R. Meeuwsen, Franeker

4 augustus 09:30 uur. Johanneskerk, Burgwerd
Zangdienst. Koffiedrinken na de dienst

11 augustus 10:00 uur. Freule-tsjinst Wommels
Locatie: Kaatsveld Wommels

18 augustus 09:30 uur. Johanneskerk, Burgwerd
ds. H. Roosendaal, Sneek
Voor de liefhebbers weer een fietstocht. Start om 14:00 uur bij It Lokaal, Lollum

25 augustus 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. G. Wessels, Leeuwarden

1 september 09:30 uur. Hubertuskerk, lollum
dhr. J.J. Hoefnagel, Sneek

 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2019 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA