DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
 

Door de Corona pandemie zijn voor kerkbezoek extra maatregelen van toepassing. 
Voor meer informatie zie website:
 www.tsjerkelollumwaaksens.nl

1 aug. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. R.B. Akkers-Nijendijk-Cnossen

8 aug. 10:00 uur. Locatie nog niet bekend.

15 aug. 09:30uur. Hubertuskerk, Lollum
dhr. H. Giliam, Pinjum

22 aug. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. J. v.d. Boogaard, Hallum

29 aug. 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. D. Wijmenga, Wommels

5 sept. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. G. Wessels, Leeuwarden

 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2021 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA