DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: vacant
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
Voor informatie en diensten zie website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Stifting Doarpstsjerken Lollum-Waaksens
p/a Elshoutbuurt 1
8823 SV Lollum
Contact: Karin van Hoeve (secretaris)
E-mail: karinvnhv@gmail.com
Website: www.doarpstsjerkenlolumwaaksens.nl
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA