DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten: (alleen online te volgen!)

2 april 19:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
Goede Vrijdag
ds. A. Terlouw, Dronrijp

4 april 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
Pasen
ds. R. Voogd

11 april 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. R. Meeuwsen, Franeker

18 april 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. T. Hibma, Arum-Kimswerd

25 april 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. M. Mook, Sneek

2 mei 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. H. van der Waal, Nijland
  Door de Corona pandemie zijn er extra maatregelen van toepassing. 
Voor meer informatie zie website:
 www.tsjerkelollumwaaksens.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2021 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA