DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Baukje Okkema
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten gaan niet door!

Onze gemeente
Wij als kerkenraad willen het advies van de Classis volgen, omdat ook in onze gemeente veel ouderen de kerkdiensten bezoeken. Dit houdt concreet in, dat t/m 31 augustus de kerkdiensten zijn afgelast. Wij vertrouwen er op dat we met deze maatregelen de besmettingen zoveel als mogelijk kunnen voorkomen. Laten we in ons gebed aan iedereen die de gevolgen van dit virus ondervindt opdragen.

Voor actuele informatie zie website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2020 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA