DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: ds. Rianne Voogd
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
 

Door de Corona pandemie zijn voor kerkbezoek extra maatregelen van toepassing. 
Voor meer informatie zie website:
 www.tsjerkelollumwaaksens.nl

23 jan. 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. M.Mook, Sneek

30 Jan. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
mevr. C. Akkerboom, Harlingen

6 Febr. 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. Muilwijk-Huis, Workum
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA