DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: vacant
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
Voor meer informatie zie website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

8 mei 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
mevr. C. Akkerboom, Harlingen

15 mei 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. D. Hofstra, IJlst

22 mei 09:30 uur. Hubertuskerk, Lollum
ds. R. Voogd, Oudega

26 mei 09:30. Jacobikerk, Wommels
Hemelvaartsdag
ds. V, Top, Sneek

29 mei 09:30. Thomaskerk, Waaksens
ds. E. Rooseboom, Drachten

5 juni 11:00 uur. Hubertuskerk, Lollum
Pinksteren
ds. H. de Waal, Nijland
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA