DE TWA DOARPENKerk

Protestantse Gemeente Lollum-Waaksens
Predikant: vacant
Voorzitter: Geartsje Algra
Scriba: Frieda Kuijpers-Cnossen
Kerkelijk bureau: Laas Bouma
E-mail: scriba@tsjerkelollumwaaksens.nl
Website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

Kerkdiensten:
Voor informatie en diensten zie website: www.tsjerkelollumwaaksens.nl

 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA