DE TWA DOARPENLOLLUM
Lollum is een oud terpdorp dat waarschijnlijk al meer dan 1500 jaar bestaat. In het begin van de 19e eeuw woonden er in het terpdorp zo'n 169 mensen. In die tijd was het een erg geïsoleerd dorp. De hoofdverbinding naar Franeker en Bolsward verliep over het water. Het dorp was alleen te voet bereikbaar over modderpaden dwars door de weilanden. In de loop van de 19e eeuw veranderde er niet zoveel. Het dorp kreeg een school en hier een daar wat vervangende nieuwbouw. Het einde van de 19e en het begin van de 20e eeuw laten een beeld zien van rust en landelijkheid. Prachtige smalle straatjes met mooie bomen en mooie plaatjes van de Lollumervaart en de Ald Haven. Het aantal inwoners is na 1950 een flink stuk gezakt. Vanaf 1980 is het aantal inwoners op een aantal van ca. 400 mensen blijven steken. De beroepsbevolking is door de tijden heen sterk gewijzigd. Was de beroepsbevolking vroeger veel boer of boerenarbeider tegenwoordig wonen er veel forenzen die het werk elders hebben. Lollum behoort tot de gemeente Súdwest-Fryslân

WAAKSENS
Waaksens is een oud terpdorpje dat aan de noordelijke rand van de Aylvapolder ligt. Aan de noordzijde loopt de lollumervaart. De Hervormde kerk staat in het midden van het pittoreske dorp. Deze kerk is nog het enige rijksmonument van het dorp. De tweede, een boerderij, is helaas afgebrand. Het aantal inwoners is na de oorlog flink teruggelopen. Vanaf 1900 is het aantal inwoners blijven steken op ca. 80. In Waaksens is de beroepsbevolking door de tijden heen veranderd. In begin waren hier enige bedrijven en woonden er vooral boeren en arbeiders. Tegenwoordig wonen ook hier veel forenzen die het werk elders hebben. Waaksens behoort nu na herindeling ook tot de gemeente Súdwest-Fryslân. 

Sinds jaar en dag doen Lollum en Waaksens veel dingen gezamenlijk. Er bestaat nog veel bedrijvigheid en er zijn veel verenigingen actief. Kortom, veel leuke dingen die de moeite waard zijn en gezellig om te wonen en te werken. U vindt veel hier van terug op deze website.
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA