DE TWA DOARPENKom mee naar buiten allemaal!

Geplaatst op: 22-04-2022

Eindelijk…
Kom mee naar buiten allemaal…

Bij Dorpsbelang lag er de wens om een jeu de boulesbaan aan te leggen in Lollum. In 2019 kon Dorpsbelang geld ontvangen van het Ondernemersfonds SWF. Een gedeelte hiervan werd gereserveerd voor de aanleg. Echter.. niet genoeg om de baan aan te leggen, en.. er kwam de coronapandemie. Om aan meer budget te komen, werd er een projectplan geschreven en werden diverse fondsen en stichtingen aangeschreven voor bijdragen en subsidies.

We kregen een positief bericht van de Stichting tot Nut, het Kernenfonds en het Iepen Mienskipsfûns. Ook de gemeente gaf een bijdrage. Eind 2021 kon eindelijk de kraan in de grond en werd met behulp van vrijwilligers de baan aangelegd. De afgelopen weken zijn de puntjes op de i gezet en de baan ligt er nu prachtig bij.
De gemeente Súdwest Fryslân heeft ook actie gezet op de speeltuin: een nieuw speeltoestel en een duikelrek, met tegels eronder.

Op Koningsdag, a.s. woensdag 27 april, willen we de baan en de speeltuin officieel gaan openen. U hebt daarvoor een briefje in uw brievenbus gehad.

In ons projectplan schreven we de mooie volzinnen: Voor de volwassen en oudere inwoners is dus een sportieve actie als Jeu de boules aantrekkelijk, en zal de kennismaking en sociale interactie tussen de inwoners vergroten. De covid-pandemie en de daarbij horende maatregelen hebben er toe geleid, dat mensen eenzaam zijn geworden, weinig contacten hebben onderhouden.  Zoals hierboven beschreven kan dit plan een bijdrage leveren om mensen bij elkaar te brengen. Door de aanleg van een jeu de boulesbaan is er een mogelijkheid inwoners uit hun isolement te halen en weer te laten participeren in de Mienskip.
Met andere woorden: we zijn op zoek naar inwoners van onze dorpen die mee willen doen aan een wekelijkse jeu de boules-activiteit (competitie). Koningsdag is een uitstekende mogelijkheid om mee te doen en daarna wellicht enthousiast te worden!
Wilt u meedoen? Op Koningsdag kunt u zich opgeven bij de bestuursleden van Dorpsbelang of u kunt ook mailen naar dorpsbelang@lollum-waaksens.nl.

Eindelijk… geen mondkapjes meer en de baan is klaar!
Kom mee naar buiten allemaal… doe mee aan de Mienskip Lollum-Waaksens!

Bestuur Dorpsbelang Lollum-Waaksens.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA