DE TWA DOARPENJeu de Boulesbaan Lollum feestelijk geopend

Geplaatst op: 28-04-2022

Jeu de Boulesbaan Lollum feestelijk geopend
 
Op koningsdag is de nieuwe Jeu de Boulesbaan ‘De Stuiten’ in Lollum in gebruik genomen. Namens het dorpsbelang Lollum Waaksens verrichte Durk Houtsma de officiële handeling samen met Gea Algra. Gea vormde samen met Atze Hendriks de voorbereidende commissie.
 
Samen onthulden zij het bijbehorende straatbord ‘de Stuiten’. Dit is de naam van de terp die vroeger grensde aan de plek waar de baan nu is aangelegd. De wens van het dorp bestond al lang om een echte baan te hebben waar ‘petanque’ kan worden gespeeld. Het idee is om in Lollum wekelijks een onderlinge competitie te organiseren.
 
De baan ligt er prachtig bij en is open voor iedereen die het leuk vindt om tegearre een baltsje te werpen. Op Koningsdag was het een drukte van belang. De eerste ballen werden gegooid door de inwoners die er zichtbaar van genoten. Joop de Jong ging er met de 1e prijs vandoor.
 
Al in 2019 ontving het dorp een bijdrage van het ondernemersfonds SWF. Door corona kwam het stil te liggen, maar eindelijk kon de baan worden aangelegd door de inzet van vrijwilligers uit Lollum/Waaksens en aanvullende bijdragen van de Stichting tot Nut, het kernenfonds, het iepen Mienskipsfûns en de gemeente SWF.
 
 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA