DE TWA DOARPENProgramma Dodenherdenking 4 mei 2022

Geplaatst op: 29-04-2022

Programma Dodenherdenking 4 mei 2022
 
Aanvang 19.30 uur bij het monument in Lollum

Asaf opent met: Song of freedom
 • Openingswoord door : Durk Willem Bakker
 • Asaf speelt:   Lied 1010  Geef vrede, Heer, geef vrede
 • Overdenking door : Jantsje Renema
 • Trompetsaluut.
 • Klok slaat acht uur.
 • Er worden 2 minuten stilte in acht genomen, ter nagedachtenis aan de slachtoffers uit de 2e wereldoorlog.
 • Zingen van het Wilhelmus, vers 1 en 6.
 • Kranslegging door : Hylke Jellema  raadslid van de gemeente  Sûdwest Fryslân samen  met  één van het bestuur                          en Lars en Ramona Akkerman
 • Voorlezen van gedicht  door  Dinand en Ramona Akkerman
 • Zingen van het Frysk Folkslied, vers 1 en 3.
 • Einde bijeenkomst.
 Wij zullen voor de mensen, die niet lang kunnen staan, enkele banken plaatsen. Wij vragen u net als voorgaande jaren aan de zijde van de oude bakkerij plaats te nemen. De sprekers zullen u naar deze richting toespreken. De vrijwilligers willen we bij voorbaat bedanken voor hun inzet. De teksten van de volksliederen en het gezang vindt u hieronder.
 
D.A. Lollum - Waaksens

Samenzang:

Lied 1010     Geef vrede, Heer, geef vrede
 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede,                                      Geef vrede, Heer, geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.                                                     de aarde wacht zo lang
Al wordt het recht beleden,                                                 er wordt zo veel geleden,
de sterkste wint het pleit.                                                      de mensen zijn zo bang,
Het onrecht heerst op aarde,                                               de toekomst is zo duister
de leugen triomfeert,                                                               en ons geloof zo klein;
ontluistert elke waarde,                                                         o Jezus Christus, luister
o red ons, sterke Heer.                                                            En laat ons niet alleen!
 
 Wilhelmus
 
1.      Wilhelmus van Nassouwe
         ben ik, van Duitsen bloed,
         den vaderland getrouwe
         blijf ik tot in den dood.
         Een Prinse van Oranje
         ben ik, vrij onverveerd,
         den Koning van Hispanje
         heb ik altijd geëerd.
 
6.      Mijn schild ende betrouwen
         zijd Gij, o God mijn Heer,
         op U zo wil ik bouwen,
         Verlaat mij nimmermeer.
         Dat ik doch vroom mag blijven,
         uw dienaar t'aller stond,
         de tirannie verdrijven
         die mij mijn hart doorwondt.

 Frysk folksliet
 
1. Frysk bloed tsjoch op! wol no ris brûze en siede,
En bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan d'ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
 
3.         Fan bûgjen frjemd, bleau by 't âld folk yn eare
Syn namme en taal, syn frije sin;
Syn wurd wie wet; rjocht, sljocht en trou syn leare,
En twang, fan wa ek, stie it tsjin.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
Dyn âlde eare, o Fryske grûn!
 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2022 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA