DE TWA DOARPENGriepprik en andere vaccinaties november 2022 – Huisartsen Wommels - Easterein

Geplaatst op: 07-10-2022

Het najaar is weer begonnen en binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie.
Alle 60+-ers en alle hart-, long-, nier-, suiker- en reuma-patiënten en alle mensen met een  verminderde weerstand t.g.v. bestraling en/of chemotherapie komen in aanmerking voor de griepprik en zullen in de 3e week van oktober een uitnodiging thuis ontvangen.
 
Daarnaast krijgen alle mensen van de geboortejaren 1953 t/m 1956 een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen pneumokokken, een bacterie die een ernstige vorm van longontsteking kan veroorzaken.
 
De vaccinaties kunnen gelijktijdig plaatsvinden en beide zijn uiteraard vrijwillig. Wij nemen het advies van de gezondheidsraad over en adviseren eenieder die een uitnodiging krijgt om zich te laten vaccineren.
 
Net als voorheen kunt u voor de griepprik weer zowel in Easterein als in Wommels terecht. Op onderstaande data gaan we vaccineren:
 
Op Donderdag 10 november van 17:00 – 19:00 uur in de Skoalleseize.
Heechhiem 11, 8734 GS Easterein
 
Op Maandag 21 november van 17:00 – 20:00 uur in het Dielshûs
Bosk 51  8731  te Wommels
 
NEEM A.U.B. DE UITNODIGING VOOR DE PRIKKEN MEE NAAR DE VACCINATIELOCATIE EN TREK MAKKELIJKE BOVENKLEDING AAN!
 
Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen, maar komt u met reden toch in aanmerking voor de griepprik, kom dan gewoon naar op een van onderstaande tijdstippen naar de priklocatie.
 
Voor de mensen in Ny Stapert en de aanleunwoningen kunnen we de griepprik dit jaar combineren met de Corona herhaalprik, voor hen die dat wensen.
Dat doen we op Donderdag 17 november ‘s ochtends:
De mensen in Nij Stapert worden op hun kamer gevaccineerd
De mensen in de aanleunwoningen kunnen om 11:00 terecht in de opleidingsruimte van Patyna. (tegenover nr. 15-17)
 
Tenslotte krijgt iedereen boven de 60, die nog geen tweede herhaalprik heeft gehad, een uitnodiging voor de nieuwe Covid-19 herhaalprik. Ook alle 60-minners die tot de risicogroepen behoren, kunnen een uitnodiging verwachten voor een Corona herhaal prik met het nieuwe vaccin. Deze Covid prikken worden gegeven op een GGD vaccinatielocatie en kunt u niet bij ons krijgen! Wij krijgen alleen zeer beperkt en voor de echt immobiele ouderen de beschikking over een klein aantal Covid vaccins. Ieder ander die is uitgenodigd voor de Covid herhaalprik kan zich daarvoor melden bij een vaccinatielocatie van de GGD.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA