DE TWA DOARPENN359 Bolsward - Leeuwarden

Geplaatst op: 06-12-2022

Met de aanleg van drie onderdoorgangen in de N359 maakt provincie Fryslân de weg veiliger. De onderdoorgangen komen op de kruispunten bij Bolsward-Noord, Burgwerd en Wommels-Noord. BAM Infra won de ‘Best Value’ aanbesteding en maakte een ontwerp voor drie ongelijkvloerse kruisingen. Als alles volgens planning verloopt starten de eerste werkzaamheden in januari 2023 aan het kruispunt bij Bolsward. In april volgen de werkzaamheden aan het kruispunt bij Burgwerd. Later is het kruipunt bij Wommels aan de beurt.

Veiliger
De onderdoorgangen maken de weg straks veiliger voor zowel auto- als fietsverkeer. De snelheid op kruispunten gaat weer naar 100 kilometer per uur. Dat bevordert de doorstroming van het verkeer. Voor fietsers komt er een apart fietspad in de onderdoorgang, zodat ze veilig en ongehinderd onder de weg door kunnen rijden.

Hinder beperken
Om de hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, leggen we tijdelijke bypasses en tijdelijke rotondes aan. Zo kunnen (vracht)auto’s, landbouwvoertuigen en fietsers veilig langs de werkzaamheden rijden. Verkeer hoeft niet om te rijden, met uitzondering van enkele weekendafsluitingen vanwege het aanleggen of verwijderen van de bypasses.

Uitnodiging inloopbijeenkomst
Graag nodigen wij u als omwonende of belanghebbende uit voor een inloopbijeenkomst. Wij beantwoorden dan uw vragen over de plannen voor de N359. Ook is er de mogelijkheid om de nieuwe situatie te ervaren door middel van een VR-bril.

U bent van harte welkom op woensdag 14 december 2022 van 19.00 uur tot 21.30 uur in It Doniahûs in Burgwerd (Doniaweg 9, 8742 KR)

Klik hier voor download pdf Nieuwsbrief

 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA