DE TWA DOARPEN2023 – een nieuw jaar

Geplaatst op: 23-01-2023

Wat staat er voor dit jaar op de agenda van Dorpsbelang?
  • Duurzaamheid. We zijn bezig met een oriëntatie op het gebied van Duurzaamheid.
Wat zijn de mogelijkheden binnen onze dorpen om gezamenlijk energie te besparen, die de duurzaamheid bevorderen? En mogelijk levert dat ook iets op voor de Mienskip.
Dorpen om ons heen zijn hier ook al druk mee bezig en geven resultaat: Wommels heeft zijn energie-coöperatie enTzum heeft sinds kort weer de Dorpsmolen. Ook andere dorpen zijn bezig met initiatieven. Wat kunnen wij gezamenlijk doen? We hopen in de loop van dit jaar een informatie-avond te houden
 
  • Uitnodigen van besturen van de verenigingen in onze dorpen.  Aangezien wij als dorpsbelang veel nieuwe bestuursleden hebben, leek het ons goed kennis te maken met besturen van andere verenigingen. Wat kunnen we voor elkaar betekenen, hoe kunnen we elkaar helpen, wat houdt jullie bezig? Het is vaak niet eenvoudig nieuwe bestuursleden te vinden en ook financieel is het soms moeilijk het vol te houden. Met elkaar hierover in gesprek gaan en elkaar versterken, is het doel.
 
  • Kennismaking met de nieuwe contact wethouder van de gemeente Súdwest Fryslan, mevr. Petra van den Akker, en een bestuurlijk overleg met onze dorpen-cöordinator, mevr. Jildou Barents. Dit zal binnenkort plaatsvinden. Zijn er onderwerpen die volgens u besproken kunnen worden? Het gaat dan niet om een kapotte stoeptegel o.i.d, maar meer om beleidsmatige zaken. U kunt deze via de mail doorgeven: dorpsbelang@lollum-waaksens.nl
 Dorpsbelang Lollum-Waaksens.

 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA