DE TWA DOARPENN359 Drie ongelijkvloerse kruisingen: beperkte verkeershinder

Geplaatst op: 28-01-2023

Zoals u waarschijnlijk weet gaan wij in opdracht van de Provincie
Fryslân een drietal kruisingen in de N359 tussen Bolsward en Wommels
verkeersveiliger maken.
 
Het betreft hier de kruisingen Bolsward-Noord (KW1), Burgwerd (KW2) en
Wommels-Noord (KW3). Zie kaartje.
 
De uitwisseling van het verkeer op deze drie kruispunten leidt in de
huidige situatie tot ernstige ongevallen. Het beoogde projectresultaat
is voor de drie kruispunten een oplossing waarbij het onderliggend
wegennet de N359 middels een onderdoorgang gaat kruisen.
 
We starten met onze werkzaamheden in week 4 -2023 op de kruising
Bolsward-Noord; 12 weken daarna (week 26) met de werkzaamheden te
Burgwerd en daar weer 12 weken na (week 38) met de kruising
Wommels-Noord. Per kruising bedraagt de doorlooptijd circa 9 maanden. De
werkzaamheden duren tot rond de bouwvak 2024.
 
Om hinder voor het verkeer tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te
beperken, leggen we in eerste instantie een tijdelijke rotonde aan,
waarover het verkeer zal worden afgewikkeld. Nadat de nieuwe toe- en
afritten zijn aangelegd inclusief de verleggingswerkzaamheden van de
kabels en leidingen zijn uitgevoerd (duur ca. 12 weken) ,wordt het
verkeer via de nieuwe toe- en afritten langs het werk geleidt. Ter
plaatse van het projectgebied wordt de snelheid van het verkeer
teruggebracht naar 50 km/uur.
 
Met vriendelijke groet,
BAM Infra Regionaal
Chr. (Chris) Piersma
Projectcoördinator

Kijk goed uit bij de gewijzigde verkeerssituaties en let op uw snelheid!!!!

 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA