DE TWA DOARPENALV verenigingen en stichting op dinsdag 18 april 2023

Geplaatst op: 14-03-2023

Van het Dorpsbelang Lollum-Waaksens.
 
Noteer in uw agenda: Dinsdag 18 april 2023
 
Op 18 april hopen we onze gebruikelijke jaar- en ledenvergadering te houden.
Deelnemende verenigingen/Stichtingen:
Dorpsactiviteitencommissie
Stichting Dorpshuis De Nije Haven
IJsclub 'Sietse de Vries"
Uitvaartvereniging Lollum en
Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens.
 
Na het 'officiële' gedeelte hebben we het agendapunt: Duurzaamheid - mogelijke alternatieven voor Energie.
We hebben enkele sprekers uitgenodigd om uitleg en mogelijkheden aan te geven.
Vele dorpen en steden in onze regio zijn bezig met dit onderwerp.
Als dorpsbelang willen we ons hierin verder verdiepen en kansen en mogelijkheden te onderzoeken.
 
Hopelijk heeft dit ook uw interesse en we zien u graag op 18 april,
19.30 uur!
 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA