DE TWA DOARPENWurk oan ‘e dyk

Geplaatst op: 07-11-2023

Inmiddels is aannemer BAM Infra in opdracht van provincie Fryslân op alle drie de kruispunten in dit project aan het werk. De werkzaamheden bij Bolsward-Noord gaan razend snel, we zijn hier gestart aan de laatste fase van de werkzaam- heden. Bij Burgwerd is de folie aangebracht en op bovenstaande luchtfoto is de bouwkuip duidelijk te zien. Bij Wommels-Noord zijn onlangs de bypasses over de af- en opritten in gebruik genomen. In deze nieuwsbrief geven we u een update over de werk- zaamheden en planning.

Bolsward-Noord
Bij Bolsward-Noord zijn de contouren van de onderdoor- gang duidelijk zichtbaar. Het betondek van de tunnel zit er op en we zijn begonnen aan de laatste fase van de werk- zaamheden. Op dit moment worden de laatste betonwerk- zaamheden gedaan. Daarna plaatsen we de verlichting, brengen het asfalt en belijning aan en brengen verharding aan in de onderdoorgang.
We verwachten dat het verkeer al december van dit jaar gebruik kan maken van deze nieuwe onderdoorgang.

Burgwerd
In Burgwerd zijn we druk bezig in de bouwkuip. De folie- constructie is aangebracht en we zijn bezig met het aanbrengen van een pompput. Deze pompput zorgt straks voor een goede waterafvoer van regenwater dat in de tunnel loopt. Nadat de pompput er in zit kunnen we bezig met de riolering. Daarna kunnen de wanden en het dek gestort worden. Als alles meezit, kan deze onderdoorgang in de zomer van 2024 open voor verkeer.

Wommels-Noord
De tijdelijke rotonde bij Wommels-Noord is opgeruimd en het verkeer kan via de nieuwe op- en afritten langs het werk rijden. Nu kunnen we ook hier beginnen aan het verleggen van de kabels en leidingen en het uitgraven van de bouwkuip. De voorlopige planning is dat deze onder- doorgang volgend najaar klaar is.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA