DE TWA DOARPEN(Voorlopige) verplaatsing van de milieustraat van Bolsward naar Sneek

Geplaatst op: 10-03-2024

De Gemeenteraad ging op 2 februari 2023 akkoord met de nieuwe huisvesting van de buitendienst in Bolsward. Voor de milieustraat is er dan geen ruimte meer en wordt gesloten (medio 2024). Gevraagd wordt aan de inwoners om voorlopig naar Sneek te komen. De gemeente zal zorgen dat de milieustraat in Sneek ruimere openingstijden krijgt.

Op dit besluit kwamen vele reacties van de dorpsbelangen rondom Bolsward:
Ook wij als Dorpsbelang uiten onze zorg: extra reisafstand en met een karretje snoeiafval over de A7 naar Sneek (geen duurzame oplossing), vervuiling in de huisvuilcontainers, extra zwerfafval, enz.
Als reactie hierop hebben de wethouder en enkele medewerkers overleg gehad met de dorpsbelangen uit deze regio. De gemeente heeft  de situatie uitgelegd en deelt onze zorgen: hier volgt een gedeelte van het verslag van deze bijeenkomst:

Zeker het snoeiafval is voor velen een stroom waarvoor men regelmatig naar de milieustraat rijdt. Kan de gemeente hier in tegemoet komen? De gemeente gaat het volgende onderzoeken:
  • Of het rijden van extra takkenroutes mogelijk is, dan kunnen inwoners dit vaker aanbieden.
  • Of er mogelijke(tijdelijke) locaties zijn waar inwoners snoeiafval kwijt kunnen.
Ook puin is genoemd als veel voorkomende stroom. De gemeente gaat de beschikbare gegevens van de milieustraten beoordelen om tot een goed besluit te komen.

Momenteel wordt het nieuwe grondstoffenbeleid uitgewerkt. De gemeente wil vooral toewerken naar meer hergebruik van materialen (van afval naar grondstof). In het beleidsplan wordt de visie en ambitie opgenomen en daarnaast de maatregelen om die de komende jaren te gaan doorvoeren. Hiermee probeert de gemeente de hoeveelheid onbruikbare restafval te verminderen.

Tot slot hebben de dorpsbelangen aangegeven dat zij een nieuwe milieustraat in Bolsward wensen, het liefst zo snel mogelijk.

Maar voorlopig zullen we dus naar Sneek moeten. Wanneer de milieustraat in Bolsward dicht gaat is nog niet bekend. Op de website van SWF staat medio 2024, definitieve planning nog niet bekend.

Houdt dus de website in de gaten, zodat u weet waar u terecht kunt met uw (snoei)afval.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA