DE TWA DOARPENAankondiging jaarvergadering

Geplaatst op: 10-03-2024

Beste inwoners van Lollum en Waaksens,

Noteer alvast in uw agenda: woensdag 24 april 2024

Op 24 april hopen we onze gebruikelijke jaar- en ledenvergadering te
houden;
- Deelnemende verenigingen/Stichtingen:
- Dorpsactiviteitencommissie
- Stichting Dorpshuis De Nije Haven
- IJsclub 'Sietse de Vries"
- Uitvaartvereniging Lollum en
- Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens

T.z.t. ontvangt u de agenda met de diverse jaarverslagen en financiële
overzichten in de bus.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA