DE TWA DOARPENNieuw te plaatsen trafostation Lollum

Geplaatst op: 20-03-2024

Van de Gemeente Súdwest-Fryslân ontvingen we onderstaand bericht om te delen met onze inwoners:

We gaan steeds meer stroom gebruiken en produceren. Bijvoorbeeld voor
het koken op inductie, elektrisch rijden, het aanschaffen van een
warmtepomp of het installeren van zonnepanelen.
Al deze apparaten vragen of produceren veel meer elektriciteit en vraagt
om ingrijpende aanpassingen in het energienetwerk.
Hiervoor zijn er meer en dikkere kabels en dus ook trafostations nodig.
We moeten ervoor zorgen dat het gebruik van elektriciteit voor iedereen
toegankelijk blijft, daarom is uitbreiding nodig.

Liander beheert het energienetwerk in gemeente Súdwest Fryslân en
heeft de taak de veiligheid en betrouwbaarheid van het netwerk te
waarborgen om spanningsklachten te voorkomen.

In Lollum zijn aanpassingen in het energienetwerk nodig en via dit
bericht stellen wij u op de hoogte van het volgende:

Het adviesteam van de gemeente heeft gezamenlijk met Liander de
mogelijkheden voor een geschikte locatie in het gebied onderzocht.

De voorgenomen locatie is op basis van ruimtelijke inpasbaarheid,
logische aansluiting op het netwerk en de zichtvelden in de omgeving tot
de geschikte locatie bevonden.
De stations zijn vergunningsvrij en men kan er geen bezwaar tegen maken.
Wel heeft de gemeente de taak om de bewoners te informeren over de
verandering in de openbare ruimte.

De geschikte locatie is gevonden en voorgenomen is een
transformatorstation van Liander in de groenstrook tegenover it Fabryk 1
te Lollum te plaatsen.

Gister is er op de onderstaande locatie een
informatiebord geplaatst om de bewoners rondom de locatie te informeren
dat op deze plek een station komt.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA