DE TWA DOARPENGeplaatst op: 17-04-2024

Oproep Uitvaartvereniging Lollum
Mededeling aan de (buiten)leden van de Uitvaartvereniging Lollum.
 
Op 24 april 2024, 19:45 uur houden wij onze algemene ledenvergadering in
dorpshuis “de Nije Haven” te Lollum.
 
In verband met de toenemende kosten zal hier een voorstel worden gedaan om de
contributie te verhogen naar € 12,50 en tevens de uitkering te verhogen naar
€ 400,--.

Hierdoor zal het huishoudelijk regelement moeten worden aangepast. Bij
goedkeuring van de bovenstaande verhogingen zal dit ook alvast worden voorgelegd en vastgesteld.

Het jaarverslag en het financieel verslag 2023 zijn op te vragen via de mail:
uitvaart-lollum@hotmail.com.
 
U bent hierbij van harte uitgenodigd.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA