DE TWA DOARPENBesluit college over toekomst milieustraten en tijdelijke dienstverlening

Geplaatst op: 09-07-2024

Besluit gemeente over toekomst milieustraten en uitbreiding tijdelijke dienstverlening
Deze dienstverlening is bedoeld voor de dorpen in de noordwesthoek van de gemeente, namelijk: Kimswerd, Arum, Pingjum, Witmarsum, Lollum, Waaksens, Kubaard, Schettens, Longerhouw, Zurich, Schraard, Wons, Cornwerd, Kornwerderzand, Makkum, Exmorra, Allingawier, Idsegahuizum, Piaam, Gaast, Ferwoude en omliggende buurtschappen.
 
Toekomst milieustraten
Op 28 september 2023 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân het nieuwe ‘Grondstoffenbeleid 2023-2027’ vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de vervolgstappen zijn om van ons afval grondstof te maken. Vanaf september 2024 gaat de milieustraat in Bolsward dicht om plaats te maken voor de nieuwe huisvesting van de gemeentelijke buitendienst. U kunt dan voorlopig terecht bij de milieustraat in Sneek, Heeg of Koudum. Voor de inwoners in de noordwesthoek van de gemeente wordt de reistijd naar een andere locatie dan Bolsward iets langer (5 à 10 minuten). Op 26 september 2024 neemt de gemeenteraad een besluit over hoe de toekomst van de milieustraten eruit gaat zien.
 
Openingstijden Milieustraten
Locatie 2 april t/m eind augustus 2024 Vanaf september 2024
Bolsward Werkdagen  9:00 – 19:00 uur Voorlopig gesloten
  Zaterdag       8:00 – 14:30 uur Voorlopig gesloten
Sneek Tijdelijk gesloten Werkdagen  9:00 – 19:00 uur
  Tijdelijk gesloten Zaterdag       8:00 – 14:30 uur
Heeg Maandag    17:30 – 20:00 uur Maandag    17:30 – 20:00 uur
  Woensdag  13:00 – 15:30 uur Woensdag  13:00 – 15:30 uur
Koudum Maandag    13:00 – 15:30 uur Maandag    13:00 – 15:30 uur
  Vrijdag        13:00 – 15:30 uur Vrijdag        13:00 – 15:30 uur
 
De gemeente biedt ook verschillende ophaaldiensten aan. Ga naar www.sudwestfryslan.nl/onderwerp/afval-laten-ophalen/ voor meer informatie.
 
Extra takkenroutes voor noordwesthoek
Om de inwoners van de noordwesthoek tegemoet te komen, heeft het college besloten om de dienstverlening voor het ophalen van takken en snoeiafval (de ‘takkenroutes’) tijdelijk uit te breiden. Vanaf 1 januari 2025 halen wij tijdelijk in plaats van 2 keer per jaar, 4 keer per jaar takken en snoeiafval op in uw regio (gratis tot maximaal 2 kuub per keer). Momenteel zijn de ophaalmomenten jaarlijks in maart en oktober. De data voor de extra ophaalmomenten volgen nog, maar vinden in ieder geval plaats in het snoeiseizoen (periode oktober tot april). U dient zich hiervoor aan te melden via onze website. Deze tijdelijke maatregel loopt tot de plannen voor de toekomst van de milieustraten zijn uitgevoerd. Dit neemt enkele jaren in beslag.
 
Maak gebruik van een extra gft-container
U kunt ook een extra gft-container aanvragen. Dit kan via https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/containers/ U betaalt eenmalig € 30,- voor de extra gft-container. Het 2-wekelijks aanbieden van de (extra) gft-container is gratis.
 
Blijf op de hoogte
Zodra de data bekend zijn van de extra takkenroutes, kunt u deze vinden op www.sudwestfryslan.nl of via de nieuwe Afvalkalender Súdwest-Fryslân app.
 
Heeft u vragen?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie neem dan contact op met Team Schoon van de gemeente via 14 0515 of reiniging@sudwestfryslan.nl.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA