DE TWA DOARPENWegwerkzaamheden tussen Burgwerd en Waaksens

Geplaatst op: 15-03-2017

Gemeente Littenseradiel en gemeente Südwest Fryslân gaan in combinatie grootschalig asfalt onderhoud uitvoeren op het traject De Bieren - Paaldijk.

Onderstaand vindt u informatie betreffende de werkzaamheden en stremming.
 
BURGWERD EN WAAKSENS, RIJBAANAFSLUITING PAALDIJK / DEEL DE BIEREN, 27-03 T/M 07-04 2017
 
VANAF MAANDAG 27 MAART T/M VRIJDAG 07 APRIL 2017 IS DE PAALDIJK TE BURGWERD EN EEN DEEL VAN DE BIEREN TE WAAKSENS AFGESLOTEN VOOR HET DOORGAANDE VERKEER. DE AAN HET WERK GRENZENDE WONINGEN ZIJN TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN WEL BEREIKBAAR.
 
OM WELKE WERKZAAMHEDEN GAAT HET?
 
Aan de Paaldijk en een deel van De Bieren vinden asfaltwerkzaamheden plaats. 
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst.
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
 
HEEFT U VRAGEN?
 
De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente Súdwest-Fryslân uitgevoerd door Schagen Infra BV te Hasselt.
 
Heeft u vragen over het werk of wilt u meer informatie? Dan kunt u bellen met de uitvoerder van het werk dhr. Dennis Eefting van Schagen Infra BV via tel.nr. 06-10132624.
 
Ook kunt u voor vragen of voor meer informatie bellen met dhr. Sjirk Fluitman of dhr. Sybe van der Meer van gemeente Súdwest-Fryslân via het gemeenteloket 14 0515.
  
Een overzicht van verkeersstremmingen is ook te vinden op:
http://www.gemeentesudwestfryslan.nl/werkinuitvoering en op http://www.fryslan.wegwerkmeldingen.nl
info@sudwestfryslan.nl
http://www.sudwestfryslan.nl/ 
 
Met vriendelijke groet,
Jitske Geertsma-Venema,
Meiwurker Behear (wegeboukunde)
 
(0515) 33 44 81
j.geertsma@littenseradiel.nl
Wurket op moandei, tiisdei en tongersdei
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA