DE TWA DOARPENStifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens schrijft publieksleningen uit

Geplaatst op: 14-05-2017

De Stifting Doarpstsjerken Lollum en Waaksens schrijft publieksleningen uit voor de restauratie en herinrichting van de Hubertustsjerke te Lollum, de voormalige Hervormde kerk van het dorp.
 
Zowel een bouwkundige restauratie als een herinrichting die het kerkgebouw bij de tijd brengt en geschikt maakt voor het huidige liturgische en andersoortige gebruik zijn dringend nodig. Iedereen die de kerk één keer van binnen heeft gezien, beseft dat het zo niet langer kan.
 
Met de werkzaamheden is in totaal een bedrag van € 400.000 gemoeid.
 
Hiervan is € 341.000 reeds gedekt door rijks- en provinciale subsidies, particuliere fondsen, een forse bijdrage van de Protestantse Gemeente en giften en leningen van inwoners van Lollum en Waaksens.
 
Voor de laatste € 60.000 wordt nu een publiekslening uitgeschreven. De Stifting Doarpstsjerken biedt een rente aan van 2% voor een looptijd van 10 jaar. Hiermee hoopt de stichting een aantrekkelijk mogelijkheid te bieden voor mensen die een hoger rentepercentage over hun spaargeld willen dan de meeste banken op dit moment bieden, en tevens het kerkelijk en cultureel erfgoed van Fryslân een warm hart toedragen.
 
Een bijkomend voordeel is, dat het geld van deze lening allemaal wordt geïnvesteerd in een project dat de regionale werkgelegenheid bevordert.
 
De Hubertustsjerke te Lollum is verreweg het oudste gebouw van het dorp, en één van de weinige kerkjes uit de Romaanse bouwperiode die er in het westen van Fryslân nog over zijn.
 
Na de Middeleewse periode is het gebouw honderden jaren in gebruik geweest als Hervormde kerk, en tegenwoordig is het de thuisbasis van de Protestantse Gemeente te Lollum-Waaksens.
 
Voor informatie en reacties: Douwe de Boer: 06-25202988 of ddeboer@deboeraccountant.nl
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA