DE TWA DOARPENOuderenSOOS Lollum-Waaksens start weer op 13 september 2017

Geplaatst op: 14-08-2017

Ouderensoos in Dorpshuis De Nije Haven in Lollum.
Start 13 september 2017 met biljarten, dit is iedere woensdagmiddag om 13.00  uur.

Elke derde woensdagmiddag van de maand vinden creatieve- en spelactiviteiten plaats. Deze beginnen 21 september 2017 om 14.00uur.

Koersbal start op de eerste donderdagmiddag van de maand vanaf 14 september 2017 om 14.00 uur.
Koersbal is enigszins te vergelijken met jeu de boules. De bedoeling van het spel is namelijk, de speelbal zo dicht mogelijk bij het doelballetje te krijgen. Bij jeu de boules gebeurt dat door de speelballen min of meer te gooien, terwijl dat bij koersbal niet is toegestaan, hier mogen de ballen alleen gerold worden. Daarnaast is jeu de boules een buitensport en koersbal wordt doorgaans binnen gespeeld. Koersbal heeft vermoedelijk zijn naam te danken aan het feit dat de bal een gebogen lijn of koers volgt. Koersbal is een gezelschapsspel waaraan nauwelijks fysieke eisen worden gesteld. Het is geschikt voor vrouwen en mannen en zelfs een handicap, hoeft in de meeste gevallen geen belemmering te zijn om koersbal te spelen.

Voor verder data zie agenda van dorpshuis "De Nije Haven"
www.dorpshuisdenijehaven.nl/agenda-en-nieuws

Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op een of meerdere activiteiten van de SOOS in het dorpshuis "De Nije Haven" in Lollum.
 
Inlichtingen bij het bestuur:
Wybren Jorritsma, voorzitter algemeen.
Jan v.d. Jagt, secretaris/ biljart en koersbal
Henk Spoelstra, penningmeester/ biljart en koersbal
Durkje de Jong, lid/ spel- creativiteit
Froukje Luimstra, lid/ spel- creativiteit.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA