DE TWA DOARPENNa 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens.....

Geplaatst op: 30-09-2017

Na 140 jaar onderwijs in Lollum en Waaksens…“ Tiden ha tiden “ en nu, na de zomer gaat het leven verder. De basisschoolkinderen uit Lollum/Waaksens gaan nu per fiets of worden gebracht naar It Fûnemint in Wommels en het is relatief stil vooraan in het dorp, hoewel er regelmatig spelende kinderen te genieten zijn rondom de oude school.

Wij kijken terug op een mooie en waardige afsluiting van CBS “De Gielguorde” en constateren dat de laatste weken met al haar (mooie en verdrietige) facetten een fijne en goede periode was. Tijdens de tentoonstellingsweek waren we prettig verrast over de terugkeer in school van zo veel oud-leerlingen en ouders, er waren zelfs mensen die twee, drie keer kwamen omdat ze nog een keer wilden kijken en hoopten op een ontmoeting met oude bekenden. En zo bloeiden rondom de tentoonstelling en de open lokalen veel boeiende verhalen en anekdotes op. Wat hebben we er van genoten van alle “ooohs”  en aaahhhs”.
 
Samen met vele vrijwilligers, de directie, het team, de ouders en kinderen is er hard en goed samengewerkt om op een gepaste wijze  “afscheid te nemen van De Gielguorde“ na 140 jaar onderwijs. Een afscheid, natuurlijk, met gemengde gevoelens.

Met elkaar hebben we er vervolgens voor gezorgd dat er veel van de oude school is bewaard gebleven, zoals notulen vanaf de stichting van de school ( 1876 ), oude kasboeken, sollicitatiebrieven, statuten, schoolfoto’s, leerlingenlijsten, die allemaal ook te bezichtigen waren tijdens de tentoonstelling. Daarnaast waren er veel oude “leermiddelen” te zien zoals historische wandplaten, aardrijkskunde kaarten, biologie platen,  geschiedenis wandkaarten over bijbels onderwijs, leerplannen en met de hand geschreven lesroosters, onderzoeksmateriaal voor natuurkunde onderwijs en zo voort. In overleg hebben we één kaart van Palestina, die mede ontwikkeld was door een oud-predikant van Wjelsryp-Baaijum, geschonken aan de gemeente van Wjelsryp.

Op die oude notulen komen we wellicht later nog eens terug, maar vele sollicitatiebrieven uit die tijd – en dan moeten we wel e.e.a. begrijpen in de context van die tijd – geven blijk van een sterke geloofsovertuiging, waarbij dominees regelmatig een brief van aanbeveling richtten tot de schoolbesturen met daarin o.a. deze woorden (citaat) : “…  deze kandidaat aan te nemen daar zijn levenswandel in overeenstemming is met zijn geloof “.

Dergelijke stukken en oude leermiddelen krijgen straks (eind 2018) een eigen plekje in het nieuw te realiseren Historisch Centrum in Bolsward. Dan kan men daar t.z.t. nog eens rustig bepaalde zaken na lezen en/of bekijken, want veel goede dingen uit het (verre) verleden zijn niet verloren gegaan, maar worden in zo’n gebouw bewaard voor het nageslacht en toegankelijk gehouden. Zo gauw we hier meer over weten, zullen we u daarvan op de hoogte stellen.

Tevens willen we graag vertellen dat we na de sluiting de logo’s van de school en de PSZ “De Stipkes” van de muren hebben gehaald in het vertrouwen dat het pand een mooie nieuwe bestemming kan krijgen. Deze logo’s bewaren wij eveneens totdat er een goede plek voor gevonden is.
 
Langs deze weg willen we nogmaals iedereen bedanken die ons (ook met hand en spandiensten) heeft bijgestaan (begin juli), zonder de inzet van al deze mensen was het niet mogelijk geweest!

Namens de organisatoren, Inge Wildschut (laatstelijk directeur) en Jan van der Kuur (oud-leerkracht) van CBS De Gielguorde, school voor Lollum en Waaksens.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA