DE TWA DOARPENJannewietske de Vries geïnstalleerd in Súdwest-Fryslân

Geplaatst op: 09-10-2018

“It fielt as thúskommen”, reageerde De Vries kort nadat de keuze op haar was gevallen. “Súdwest-Fryslân is de gemeente nei myn hert. Ik hâld fan de kombinaasje fan stêden en doarpen, kust en plattelân, marren en diken.” Ze woont in Raerd, dat sinds 2014 onderdeel is van Súdwest-Fryslân.
 
Het is de eerste burgemeesterspost voor De Vries, die niettemin op ruime bestuurlijke ervaring kan bogen. Zo was ze lid van Gedeputeerde Staten van Fryslân, in de periode 2007-2015. Als portefeuillehouder ‘cultuur’ was zij initiatiefnemer van Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofdstad van Europa 2018.
 
Op economisch gebied kreeg ze als gedeputeerde het nodige voor elkaar met het Friese Merenproject. Daaronder ook een flink aantal projecten in Súdwest-Fryslân waarmee tientallen miljoenen euro’s waren gemoeid. Sinds januari 2016 gaf ze als algemeen directeur leiding aan Floriade 2022 BV, het bedrijf dat over vier jaar de wereldtentoonstelling organiseert in Almere.
 
De vertrouwenscommissie ziet in De Vries “in fernijer dy’t de gemeente fierder bringt” en iemand “dy’t snel skeakelje kin en wit hoe’t suksessen behelle wurde, foaral troch belangen mei elkoar te ferbinen, en minsken op in natuerlike wize te oertsjûgjen”.
 
Zelf sprak De Vries over ‘lânskip’, ‘mienskip’ en ‘erfskip’ als ‘trije wearden yn Súdwest-Fryslân’, en over het water als verbindende factor. “It is in nijsgjirrige opjefte om dizze trije wearden mei duorsume fernijingen sterker te meitsjen”, zei ze. “Ek wichtich is it om jonge talinten yn ús regio oan it wurk te krijen en te hâlden.”
 
De Vries is de opvolger van Magda Berndsen-Jansen (1950), die op 1 januari van dit jaar begon als waarnemend burgemeester. Zij was op haar beurt de opvolger van Hayo Apotheker (1950), die na het ontstaan van Súdwest-Fryslân in 2011 de eerste burgemeester werd. Apotheker zou eind 2017 met pensioen, maar liet zich overhalen tijdelijk burgemeester te zijn (tot 1 november) van de gemeente Waadhoeke.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA