DE TWA DOARPENInformatiebijeenkomsten woononderzoek voor de inwoners van Súdwest-Fryslân.

Geplaatst op: 31-10-2018

Informatiebijeenkomsten woononderzoek voor de inwoners van Súdwest-Fryslân.
De gemeente SWF organiseert eind november/begin december zes informatiebijeenkomsten voor alle inwoners.
Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio’s.

In onze regio zijn de data:
Woensdag 28 november in Partycentrum It Dielshûs in Wommels.
Donderdag 29 november in De Gekroonde Roskam in Witmarsum.
Beide avonden beginnen om 19.30 uur tot 21.30 uur. 

In gesprek met de inwoners
Tijdens deze bijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met inwoners in gesprek over relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Daarnaast wordt besproken hoe inwoners aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Dorpsbelang moedigt iedereen aan die ideeën of wensen heeft t.a.v. wonen en (toekomstig) wonen in Lollum of Waaksens aan naar deze bijeenkomst te gaan.
Aan de hand van het definitieve onderzoeksrapport besluit de gemeente waar eventuele nieuwbouw en/of woon-invulling van bestaande gebouwen gewenst is.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA