DE TWA DOARPENOpening wandelpaden: Wandelen over boerenland

Geplaatst op: 02-11-2018

Opening wandelpaden: Wandelen over boerenland
De werkgroep heeft na veel werk en moeite, met behulp van de boeren rond Lollum, het project succesvol kunnen afsluiten, nu is het tijd voor de feestelijke opening.

Opening: Zaterdag 10 november a.s.om 14:00 uur in het dorpshuis De Nije Haven in Lollum door burgemeester Jannewietske de Vries.

------------------------------------------------------------------------
Wy noegje jimme út foar kofje yn it doarpshûs De Nije  Haven en rinne wy oanslutend in heal rûntsje om 'e draai (1km)

Namens Vereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens en
Commissie Wandelen over Boerenland.

 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA