DE TWA DOARPENOproep Uitvaartvereniging Lollum

Geplaatst op: 26-03-2019

Mededeling aan de buitenleden van de Uitvaartvereniging Lollum.
 
Op 10 april a.s. houden wij onze algemene ledenvergadering.
 
Hier zal een voorstel tot contributie-verhoging in stemming worden gebracht.
Voorstel en stukken zijn op te vragen via de mail:  uitvaart-lollum@hotmail.com.
 
U bent hierbij ook van harte uitgenodigd.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA