DE TWA DOARPENMededeling van de Uitvaartvereniging Lollum

Geplaatst op: 16-05-2019

Op de Algemene Ledenvergadering van 10 april jl. is unaniem besloten de contributie met ingang van 2020 te verhogen naar € 10 per jaar per lid ( bij automatisch incasso). Tevens is de ledenkorting verhoogd van € 300 naar € 325.

Het bestuur
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA