DE TWA DOARPEN



Gevraagd: vrijwilligers voor de bediening van de AED's in Lollum en Waaksens

Geplaatst op: 21-06-2019

Gevraagd: vrijwilligers voor de bediening van de AED's in Lollum en Waaksens.
 
Wij zijn op zoek naar enkele vrijwilligers in Lollum en Waaksens, die de AED kunnen/willen bedienen.
 
Door verhuizingen en het stoppen van enkele vrijwilligers willen wij graag onze lijst aanvullen, zodat er voldoende mensen hiervoor beschikbaar zijn.
 
Aanmeldingen graag via de mail dorpsbelang@lollum-waaksens.nl of bij één van de bestuursleden.
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA