DE TWA DOARPENGemeente Súdwest-Fryslân, ernstige verkeershinder verschillende locaties

Geplaatst op: 22-05-2020

Gemeente Súdwest-Fryslân, ernstige verkeershinder verschillende locaties, 27-05 t/m 29-05 2020 Vanaf woensdag 27 mei tot en met vrijdag 29 mei 2020 vinden op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân kortdurende asfaltwerkzaamheden plaats. Er is dan sprake van ernstige verkeershinder op diverse locaties in de gemeente Súdwest-Fryslân voor al het verkeer.
 
Datum van uitvoering en de diverse locaties waar tijdens de uitvoering van de asfaltwerkzaamheden sprake is van ernstige verkeershinder:
 
 
•             Woensdag middag 27 mei 2020: Hizzaarderlaan Arum (verjongingsmiddel)
•             Woensdag middag 27 mei 2020: Barsumerpad Lollum (verjongingsmiddel)
•             Vrijdag 29 mei 2020: reservedatum voor eventuele uitloop
 
Een overzichtskaart met daarop aangegeven de genoemde locaties is te
vinden op:
https://www.google.com/maps/d/drive?state=%7B%22ids%22%3A%5B%221HBxaWpi_edZ9HORMypQMVy4giSWj9WWs%22%5D%2C%22action%22%3A%22open%22%2C%22userId%22%3A%22108143345293749849621%22%7D&usp=sharing
 
Om welke werkzaamheden gaat het?
Op diverse locaties wordt een oppervlaktebehandeling op het asfalt
(onder andere verjongingsmiddel) aangebracht. Het verjongingsmiddel
heeft na het aanbrengen ongeveer 1 à 2 uren nodig voordat het
afgestrooid kan worden en de rijbaan weer te berijden is!
 
Verkeershinder
Er worden vooraankondigingsborden geplaatst. Het busvervoer en
leveranciers dienen rekening te houden met een wachttijd. Het gaat om
kortdurende (ernstige) verkeershinder op het moment dat de
oppervlaktebehandeling wordt aangebracht. Hierdoor zijn er geen
omleidingsroutes nodig. Daar waar nodig worden wel verkeersregelaars
ingezet.
 
De werkzaamheden zijn weersgevoelig, daarom kan het werk eerder dan wel
later gereed zijn. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt.
 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA