DE TWA DOARPENGriep- en pneumokokkenvaccinatie 2020

Geplaatst op: 04-09-2020

Griep- en pneumokokkenvaccinatie 2020. Informatie voor patiënten van Dr Meerdink en Hoepman
 
Binnenkort is er weer de jaarlijkse griepvaccinatie voor alle Hart-, Long-, Diabetes- en Nier-patiënten en alle 60+-ers. En mensen met een verminderde weerstand. Daarnaast worden dit jaar gelijktijdig alle mensen van de geboortejaren 1941 t/m 1947 uitgenodigd voor een pneumokokkenvaccinatie. (Dit is een vaccinatie tegen een longbacterie waar met name ouderen ernstig ziek van kunnen worden. Deze vaccinatie is minder effectief bij mensen van 80 jaar en ouder, daarom wordt deze leeftijdsgroep hiervoor niet opgeroepen.)
 
Dit jaar is de organisatie van de griepprik veel ingewikkelder dan voorheen vanwege het corona virus.
De vaccinaties zullen dit jaar in het Dielshus te Wommels en de Skoalleseize te Easterein plaatsvinden.
De bewoners van Nij Stapert en de aanleunwoningen zullen wij op hun kamer vaccineren.
 
In de week van 10 oktober ontvangt u een brief met uitnodiging voor de griepprik en evt. één t.b.v. de pneumokokkenprik. In deze brief staat op welk moment en op welke locatie u de prik(ken) mag komen halen. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen wij van dit schema afwijken! De vaccinaties zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in de laatste week van oktober en de eerste week van november.
 
Om de vaccinatie veilig te laten verlopen vragen wij u onderstaande richtlijnen te lezen en na te leven: 
 
- Kom a.u.b. precies op de datum, tijdstip én locatie zoals in de brief vermeld.
- Neem de brief of beide brieven mee naar de afspraak in verband met de barcode op de brief.
- Wij verzoeken u bij binnenkomst een mondkapje (zoals in het OV!) te dragen om de onderlinge besmettingskans te minimaliseren.
- Volg de richtlijnen van de gastvrouw of gastheer, volg de looproutes en houd 1,5 meter afstand.
 
U krijgt de griepprik in uw rechter bovenarm of als dat niet kan of mag in uw rechter bovenbil. De pneumokokkenprik zetten wij links.
Wilt u daar met uw kleding rekening mee houden?
 
Tenslotte: wij kunnen u dit jaar helaas geen hapje en drankje aanbieden na afloop! 

met vriendelijke groet,
JW Meerdink en  JT Hoepman-Brouwer

 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA