DE TWA DOARPENSúdwest-Fryslân heeft archieven Littenseradiel op orde

Geplaatst op: 15-11-2020

De archiefinventarisatie over de periode 1984 – 2017 is afgerond. Daarmee zijn nu alle archieven van de voormalige gemeente Littenseradiel op orde.
 
In 2021 verhuizen de archieven naar het Cultuurhistorisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward. Daar zijn ze toegankelijk voor historische onderzoekers. Vanwege privacy en mogelijke onevenredige bevoordeling of benadeling van derden zijn overigens nog niet alle stukken openbaar. Geboorteakten bijvoorbeeld kunnen pas na 100 jaar ingezien worden.
 
Hiermee is de eerste fase afgerond van het project om de archieven van alle voormalige gemeenten van Súdwest-Fryslân in 2024 op orde te hebben. De archieven van de voorgangers van Littenseradiel, Baarderadeel (1636-1983) en Hennaarderadeel (1543-1983), zijn al eerder toegankelijk gemaakt.
 
Wethouder Erik Faber: “In de tweede fase worden de archieven van de voormalige gemeenten Bolsward, Nijefurd en voorgangers, Sneek, Wymbritseradiel, inclusief voorgangers en Wûnseradiel toegankelijk gemaakt. Deze werkzaamheden zijn naar verwachting in 2024 afgerond. Dan is de gemeente Súdwest-Fryslân één van de eerste gemeenten in Fryslân die volledig voldoet  aan de verplichting om archieven in ‘goede, geordende en toegankelijke staat’ te brengen zoals de Archiefwet 1995 voorschrijft.”
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2023 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA