DE TWA DOARPENMeer kleur in de bermen van Lollum en Waaksens

Geplaatst op: 26-11-2022

Door de gemeente Súdwest Fryslân werden we benaderd om mee te doen aan een pilot om vaste planten in de bermen te planten met als doel: Bevorderen van de biodiversiteit en het aantrekkelijker maken van bermen in Súdwest-Fryslân door het inplanten van inheemse lokale plantensoorten voor meer kleur. We reageerden positief.

De gemeente gaf een locatie aan waar geplant kon worden. Deze proef wordt begeleid door Dirk de Leur van de Stichting Mens en Landschap in H ieslum. Samen met zijn vrouw runt hij hier een ‘zorglokatie’, waar zij 8 jongeren/mannen begeleiden. Het afgelopen jaar zijn hier 10.000 vaste planten opgekweekt, die aantrekkelijk zijn voor insecten. De soorten zijn onder meer dagkoekoeksbloem, wilde margriet, wilde chicorei, klein streepzaad, pastinaak, peen en groot kaasjeskruid. Ook de wilde ratelaar kan gezaaid worden.

Op maandag 14 november gingen we met z’n vieren in twee auto’s met twee aanhangkarren naar Hieslum, we werden om 9.00 uur verwelkomd met koffie. Daarna gingen we naar de kas en moesten we de plantjes in bakken doen. Met zo’n 750 planten gingen we terug naar Waaksens en Lollum.
’s Middags 13.00 uur kwam Dirk de Leur met een medewerker in Waaksens, borden en pionnen voor afzetting werden op de weg gezet. Vrijwilligers stonden klaar en nadat de hesjes waren aangetrokken, konden we beginnen: er werden zo’n 250 planten in de berm midden in Waaksens tegenover het parkeerterrein geplaatst. Om 13.45 uur gingen we naar Lollum waar op de Berghuizerweg al een 6-tal vrijwilligers begonnen waren te planten. Op aanwijzing van Dirk gingen ze verder. In ruim een uur zijn hier ongeveer 500 planten in de grond gezet.

En nu maar afwachten wat er volgend jaar gaat bloeien…. We hopen dat de proef slaagt, misschien kunnen we dan meer bermen gaan inplanten. De gemeente zal bij de eerste maaibeurt in juni hier niet gaan maaien natuurlijk.

We willen de vrijwilligers ontzettend bedanken voor hun inzet!
 
Dorpsbelang Lollum-Waaksens.
 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA