DE TWA DOARPENUitnodiging ALV Uitvaartvereniging Lollum 18 april 2023

Geplaatst op: 04-04-2023

Oproep Uitvaartvereniging Lollum
Mededeling aan de (buiten)leden van de Uitvaartvereniging Lollum.

 
Op 18 april 2023, 19:30 uur houden wij onze algemene ledenvergadering in
dorpshuis “de Nije haven” te Lollum.
 
Hier zal een voorstel tot aanpassing huishoudelijk regelement ter goedkeuring
worden voorgelegd. Het huishoudelijk regelement is aangepast met betrekking tot de
regeling WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen).
Tijdens deze vergadering zullen de jaarstukken worden voorgelegd. Mocht u vragen
hebben of stukken op willen vragen dan kunt u dit doen via de mail: uitvaart-
lollum@hotmail.com.
 
U bent hierbij dan ook van harte uitgenodigd.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA