DE TWA DOARPENGemeente Sdwest-Fryslân

Geplaatst op: 06-06-2016

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft een nieuw bestemmingsplan voor een deel van het buitengebied van haar gemeente voorbereid. Het gaat om het grondgebied van de voormalige gemeenten Nijefurd, Sneek en Wûnseradiel. De dorpen en steden maken geen onderdeel uit van dit bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is belangrijk voor iedereen die eigendommen in het gebied heeft liggen en/of daar woont, werkt en recreëert.
 
In het voorontwerpbestemmingsplan is een planologisch-juridische regeling opgenomen. Het gaat in hoofdzaak om de volgende onderwerpen: landbouw, hergebruik voormalige (agrarische) bedrijven, wonen, recreatie, landschappelijke kwaliteiten en duurzame energie. Meer informatie over de onderwerpen vindt u op http://www.sudwestfryslan.nl/ (zoek op: voorontwerp).
 
Het voorontwerp van het bestemmingsplan ligt vanaf 17 mei 2016 tot en met 11 juli 2016 ter inzage. Binnen deze periode kunt u een inspraakreactie indienen.
 
Er zijn twee inloopmiddagen en een inloopavond.
-14 juni 2016 tussen 18.30 uur en 21.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in IJlst
-28 juni 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: It Honk te Exmorra
-30 juni 2016 tussen 13.00 uur en 16.30 uur: De Klameare te Workum
 
Tijdens deze bijeenkomsten kunt u kijken of de percelen op de juiste wijze zijn bestemd en is er mogelijkheid om vragen te stellen.
 
De volledige publicatie over de inspraak van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied kunt u vinden op www.officielebekendmakingen.nl 
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA