DE TWA DOARPENNieuw programma Ouderensoos

Geplaatst op: 29-06-2016

Vast vooruitlopend op het nieuwe seizoen laat het bestuur weten dat er naar aanleiding van de enquête, die onder de leden van de spel en creativiteitsgroep is gehouden, er is besloten dat er in het nieuwe seizoen naast de wekelijkse biljartmiddag( start 14 september 2016) twee middagen komen voor de spel en creativiteitsgroep.
Zoals afgelopen seizoen zal op de derde woensdagmiddag van de maand, ingaande op 21 september 2016, de spel en creativiteitsgroep starten.
Voorts zal op de eerste donderdagmiddag van de maand, ingaande 6 oktober2016, koersbal als hoofdactiviteit op programma staan. Daarnaast kunnen er vanzelfsprekend andere activiteiten plaatsvinden.
Er is gekozen voor een andere dag dan de woensdagmiddag zodat de biljartgroep indien zij daar belangstelling voor heeft ook kan deelnemen aan koersbal of enige andere activiteit.
Aanvangstijd van de spel en creativiteitsactiviteiten is 13.30 uur (inloop) en de start van de activiteiten om 14.00 uur.
De tweede middag is voor dit seizoen een proef. Slaagt dit dan gaan we er natuurlijk mee door.

Het bestuur
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA