DE TWA DOARPENStart nieuw seizoen Ouderensoos Lollum-Waaksens e.o.

Geplaatst op: 11-09-2016

De oudersoos Lollum-Waaksens start op 14 september 2016 weer haar
activiteiten.

Op alle woensdagmiddagen vanaf 14 september 2016 tot en met 12 april 2017 wordt een biljartcompetitie georganiseerd. Gespeeld wordt om de Jouke Houtsma Wisselbeker. Daarnaast wordt er geklaverjast en gedobbeld.

Op elke derde woensdagmiddag van de maand, start 21 september 2016, vinden er creatieve en spelactiviteiten plaats. Denk daarbij aan bloemschikken, origami, haak of breiactiviteiten, spelletjes, zoals rummicub, sjoelbak, mens erger je niet etc.
Aanvang 13.30 uur inloop en vanaf 14.00 uur starten de activiteiten.

Nieuw is dat van 13 oktober 2016 en op iedere eerste donderdagmiddag van de volgende maanden koersbal wordt gespeeld. In verband met het Wûnseradiel toernooi in maart op de negende van deze maand.
Koersbal wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Het heeft veel weg van jeu de boule. De ballen zijn niet geheel rond en hebben een verdeling van gewicht waardoor de bal naar links of rechts afwijkt. Het duo dat de meeste ballen dicht bij de jack (speciaal balletje) gooit scoort één of meerdere punten.

Excursie. Overwogen wordt om een excursie te organiseren. Een bezoek aan een bedrijf of anderszins. Dit naar wens van de groep.

Voorlichting
Er zijn mogelijkheden voorlichting te krijgen over bijvoorbeeld de gezondheidszorg, mantelzorg, ouderenzorg enzovoort. Hiervoor kunnen ook de niet leden worden uitgenodigd.

Contributie. De contributie bedraagt € 15,00 per seizoen voor de creatieve en spelactiviteiten. Voor bijzondere activiteiten kan een extra bijdrage worden gevraagd.
Voor de biljartactiviteit bedraagt de contributie € 55,00.

Heeft u belangstelling dan bent u van harte welkom op een of meerde activiteiten.
Plaats van handeling het Dorpshuis de Nye Haven te Lollum.
Inlichtingen bij het bestuur, Wybren Jorritsma, Henk Spoelstra of Jan van der Jagt.
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA