DE TWA DOARPENWegwerkzaamheden 2016-2017 Littenseradiel

Geplaatst op: 28-09-2016

WERK in UITVOERING
Hiermee informeren wij u in grote lijnen over het aanbrengen van bermverharding en het uitvoeren van asfaltonderhoud eind 2016 ,begin 2017 in gemeente Littenseradiel.
 
BERMVERHARDING
De gemeenteraad heeft besloten om extra geld vrij te maken voor het aanbrengen van bermverharding langs een aantal landbouwontsluitingswegen als oplossing van berm- en wegkantschade. Het plan wordt uitgevoerd in 2 fasen.
 
In onderstaande tabel is aangegeven welke wegen in de 1e fase staan gepland.
 
Aanbrengen bermverharding 1e fase maatregel in grote lijnen
  
PLAATSELIJK ONDERHOUD DIVERSE LOCATIES O.A.:
- Weakens
 
- Littenserbuorren/ Krabbedyk/ De Bieren
 
- Fâldenserwei / De Him
 
- Tsjerkebuorren Easterwierrum
 
PLAATSELIJKE REPARATIES
 
plaatselijk herstel van asfaltverzakkingen / slechtste stukken
 
Hinder:
 
De gemeente wil bij alle werkzaamheden de overlast voor iedereen zoveel mogelijk beperken. We ontkomen er helaas niet aan bepaalde wegen-wegvakken tijdelijk geheel of gedeeltelijk af te sluiten voor het verkeer.
 
Bij "HET AANBRENGEN VAN BERMVERHARDING” en bij de uitvoering van "GROOT ASFALTONDERHOUD", zoals: het uitvoeren van freeswerk, het aanbrengen van asfalt deklagen en het conserveren (aanbrengen van slijtlagen) op grotere wegvakken, zullen de wegen een periode voor het verkeer worden afgesloten. De weggebruiker ondervindt hierdoor overlast.
 
 
Verder vinden er in de gemeente op diverse locaties “KLEINE” plaatselijke REPARATIES/WERKZAAMHEDEN plaats (o.a. het plaatselijk herstel van asfalt verzakkingen, plaatselijk aanbrengen slijtlaag, het repareren van scheuren, het plaatslijk herstel van  kunsstofroosters, het opfrissen van wegmarkering op diverse wegen, etc.). Deze "kleine" werkzaamheden kunnen tijdelijk enige overlast voor de weggebruiker veroorzaken.
 
Wij vragen uw begrip hiervoor!
 
Informatie:
Bij de uitvoering van de grotere werken zullen de aanwonende bewoners/bedrijven nader worden geïnformeerd.
 
Tijdvak:
Naar verwachting (indien de weersomstandigheden het toelaten) zullen de werkzaamheden in 2016 worden afgerond.
 
Het aanbrengen van bermverharding fase 2 zal plaatsvinden in 2017. Te zijner tijd zullen wij u hierover informeren.
 
Ik ga er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan hoor ik ze graag.

Met vriendelijke groet,
 
Jitske Geertsma-Venema,
Meiwurker Behear (wegeboukunde)
 
(0515) 33 44 81
j.geertsma@littenseradiel.nl
Wurket op moandei, tiisdei en tongersdei
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA