DE TWA DOARPENModder- en kleibeleid gemeente Littenseradiel

Geplaatst op: 10-01-2017

Welke regels er gelden voor 'modderwegen' en hoe dit wordt gehandhaafd.
 
Iemand die de weg bevuilt, is verplicht de weg tijdens de werkzaamheden in alle redelijkheid schoon te houden. Ook is hij/zij verplicht om borden te plaatsen waarmee de overige weggebruikers worden gewaarschuwd voor mogelijk slipgevaar. Daarvoor mogen alleen de modderwaarschuwingsborden gebruikt worden. Deze borden zijn te leen bij de gemeente of de gemeente plaatst de borden zelf.
 
De vervuiler is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de weg en voor het verwijderen van de borden. Als de weg schoon is, moet dat gemeld worden bij de gemeente. Als de vervuiler de weg niet voldoende schoonmaakt en de gemeente dit (alsnog) laat verrichten, komen de kosten voor rekening van de vervuiler.
 
De gemeente ziet er op toe dat de wegen schoon blijven. Wanneer wij een vervuilde weg constateren wordt de vervuiler opgespoord en aangesproken om de weg schoon te maken. Wanneer wij van een weggebruiker, of de politie een melding krijgen gaan we ter plaatse controleren, plaatsen we modderwaarschuwingsborden of zorgen we - na advies van de politie - dat de weg wordt afgezet en er een omleidingsroute wordt ingesteld. Ook dan proberen we de wegvervuiler te achterhalen.

Peter Post
Beleidsmedwerker Verkeer en Vervoer
(0515)334478
p.post@littenseradiel.nl
 
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA