DE TWA DOARPENALV Uitvaartvereniging Lollum 22 maart

Geplaatst op: 02-03-2017

Uitvaartvereniging Lollum

Beste leden van Uitvaartvereniging Lollum,

Een aantal jaren geleden zijn de statuten van de Uitvaartvereniging Lollum aangepast en notarieel vastgelegd. Hieraan gekoppeld is een zogenaamd huishoudelijk reglement. Deze is nog niet vastgesteld. Het bestuur heeft deze in concept vastgesteld en wil dit ter goedkeuring voorleggen op de algemene ledenvergadering van 22 maart 2017. U bent hierbij van harte uitgenodigd.
Het huishoudelijk reglement ligt voor een ieder ter inzage bij het secretariaat. U kunt deze digitaal ontvangen. Hiervoor kunt u een mail sturen naar uitvaart-lollum@hotmail.com

Het huishoudelijk reglement kan ook voorafgaande aan de vergadering worden ingezien. Mocht u vragen en of opmerkingen hebben dan kunt u deze tot 20 maart 2017 kenbaar maken bij het secretariaat via: uitvaart-lollum@hotmail.com

Secretariaat:
Mevrouw IJ. Politiek
It Fabryk 1
8823 SZ Lollum
telefoon: 0517-469131
 
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA