DE TWA DOARPENMei elkoar! om eenzaamheid te bestrijden

Geplaatst op: 13-01-2019

Landelijk wordt er veel bekendheid gegeven aan eenzaamheid en dat is niet voor niks. Cijfers wijzen uit dat eenzaamheid met name bij het ouder worden schrikbarend stijgen. Verklaringen hiervoor zijn dat na het 75-ste levensjaar de kans op eenzaamheid toeneemt door een opeenstapeling van verschillende gebeurtenissen zoals het overlijden van de partner, verlies van mobiliteit en zelfstandigheid door afnemend lichamelijk, geestelijk en sensorisch functioneren.

Maar wat is eenzaamheid nou eigenlijk?

Eenzaamheid is het fysiek ervaren van een tekort aan verbinding met anderen. Fysiek betekent dat het een lichamelijk iets is. Dat komt omdat je eenzaamheid ervaart in de hersenen. Opvallend is dat eenzaamheid in precies hetzelfde deel van de hersenen te zien is als lichamelijke pijn. Eenzaamheid doet pijn, letterlijk!

Aylva State en thuiszorg Patyna hebben de handen ineen geslagen om te kijken naar mogelijkheden waarbij we de eenzaamheid terug willen dringen. Aylva State leent zich als centraal gebouw goed om bewoners vanuit Witmarsum, maar ook vanuit de omringende dorpen uit te nodigen om elkaar te ontmoeten. Met enkele medewerkers is gekeken hoe we verbinding kunnen maken. Het idee is dat we ieder kwartaal een evenement/bijeenkomst organiseren met iedere keer een ander thema. Daarbij hebben we de hulp van bedrijven en organisaties in de omgeving hard nodig. U kunt een uitnodiging voor een evenement vinden in uw dorpskrantje en tevens wordt er door middel van flyers bekendheid aan gegeven. Vervoer hoeft geen probleem te zijn, ook daar kunnen wij voor zorgen.

Samen kunnen we de eenzaamheid aan! Mei elkoar!

Mocht u vragen hebben (ook als bedrijf of organisatie in de buurt!), dan kunt u contact opnemen met Aylva State op 0517 531456 en vragen naar Femke Epema (activiteiten) of op mobiel nummer Joukje Spijksma (wijkverpleegkundige) 06 83606917.
 
 
 
Prikbord overzicht
 
 
LOLLUM WAAKSENS
 
© 2024 Lollum-Waaksens.nl | WMMEDiA